Privacy- en cookie-verklaring

PRIVACY

Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring willen wij u dan ook zo volledig mogelijk informeren over het gebruik van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die zich via de website van Energiedemocratie inschrijft om op de hoogte te blijven of om uitgenodigd te worden voor het aankopen van aandelen.

Bij het bewaren en verwerken van uw gegevens respecteren wij uiteraard de wet en meer bepaald de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

 1. Wanneer u zich inschrijft om op de hoogte te blijven via de website, dan bewaren en gebruiken we enkel uw e-mailadres.

 2. Wanneer u het formulier invult om uitgenodigd te worden voor het aankopen van aandelen in het distributienetwerk, dan gebruiken en bewaren we bovendien ook de volgende gegevens:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Postcode
 1. Voor welke doeleinden verzamelen gebruiken we deze gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens om

 1. U op de hoogte te houden van onze standpunten die we publiceren en activiteiten die we organiseren (e-mailadres)

 2. U persoonlijk te kunnen aanspreken (naam en voornaam), en om de locatie en leeftijd van potentiële vennoten te kunnen inschatten (geboortedatum en postcode).

Wanneer u een oproep of petitie op de website onderschrijft, wordt uw naam op de website gepubliceerd. Uw e-mailadres wordt nooit gepubliceerd.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de doeleinden hierboven. Wanneer Energiedemocratie een coöperatie wordt, nodigen wij u uit om u in te schrijven op de mailinglist van de coöperatie en doeken we de lijsten van de vzw op.

 1. Eigendom en overdracht aan derden.

Alle informatie en persoonsgegevens die in het kader van onze werking worden verzameld, zijn onze eigendom en worden enkel gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Wij geven noch verkopen uw gegevens nooit ofte nimmer door aan derden.

 1. Uw rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering. U kunt ten allen tijde uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen. Wij beantwoorden uw verzoek binnen de 30 dagen.

Recht op de beperking van de verwerking. Indien u meent dat uw gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is, dan kan u de verwerking van de gegevens laten beperken.

Recht op bezwaar. Meent u dat wij uw gegevens onrechtmatig verzamelen of gebruiken, dan kan u altijd bezwaar indienen. Indien wij de rechtmatigheid niet kunnen aantonen, stoppen wij met uw gegevens te gebruiken.

 1. Deze versie van de Privacyverklaring

U aanvaardt dat wij deze Privacyverklaring ten allen tijde mogen aanpassen. Bij belangrijke wijzigingen sturen we u een e-mail.

Versie 4 mei 2018

 1. Vragen?

U kan ons steeds contacteren via info@energiedemocratie.be.

COOKIESTATEMENT

Tijdens een bezoek aan de website van Energiedemocratie kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door onze website naar uw browser worden gestuurd, zodat onze website uw browser bij een terugkerend bezoek herkent.

De cookies op onze website worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan, noch voor advertentiedoeleinden. Wij gebruiken enkel functionele cookies: die lezen enkel de informatie die ze zelf plaatsen en hebben geen toegang tot andere informatie. Om statistieken bij te houden over hoeveel bezoekers op deze site komen en hoe lang ze er blijven, gebruiken we de cookies van de open source software Matomo, namelijk _pk_id* en _pk_sess. Deze cookies repsecteren de 'Do Not Track Me' instellingen van uw browser.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Tip: beheer zelf de cookies. Uw internetbrowser laat u toe om u het gebruik van cookies te verhinderen, om waarschuwingen te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of om cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.